Nhà sản xuất tăm bông đầu tiên tại Nhật Bản từ 1965
Lô H2-1-2 KCN Đại Đồng - Hoàn Sơn, Xã Tri Phương, Huyện Tiên Du, Tỉnh Bắc Ninh

KCN Đại Đồng Hoàn Sơn

Bắc Ninh, Việt Nam

Liên hệ

Cotton Land 200 pcs

27,000 VNĐ

Cotton Land is one of the most popular cotton swabs brand in Japan thanks to its simple but useful features.

SKU: c51ce410c124 Category: Tags: , ,

Paper stick cotton swabs 200 pcs in PP case.

The very basic type of paper stick cotton swabs for most people’s consumption habit.

Chitosan on the surface of the swabs has antibacterial effect.