Nhà sản xuất tăm bông đầu tiên tại Nhật Bản từ 1965
Lô H2-1-2 KCN Đại Đồng - Hoàn Sơn, Xã Tri Phương, Huyện Tiên Du, Tỉnh Bắc Ninh

KCN Đại Đồng Hoàn Sơn

Bắc Ninh, Việt Nam

Liên hệ

Tăm bông xét nghiệm dịch mũi họng

Sản phẩm có đầu bông gồm nhiều sợi siêu nhỏ dùng để lấy dịch mũi/ hầu họng.

Chất liệu: tơ nhân tạo rayon và que nhựa dẻo.

Nhằm giảm lực tác động, phần nửa đầu của que nhựa được thiết kế nhỏ và dẻo để có thể uốn linh hoạt.