tăm bông thân giấy Nhật Bản

HIỂN THỊ KẾT QUẢ CHI TIẾT

  • Tăm bông UD 2 đầu hình giọt nước

    Tác dụng: Dùng trong vệ sinh cá nhân …
    Tổng quan

    UD= Universal Design. Với ý nghĩa “tăm bông dành cho tất cả mọi người”, chúng tôi đã tạo ra bộ sản phẩm với hình dáng đầu bông và chất liệu phong phú để phù hợp với những yêu cầu khác nhau của người sử dụng.

    25,000 VNĐ 22,800 VNĐ