đầu bông lớn

HIỂN THỊ KẾT QUẢ CHI TIẾT

  • Tăm bông UD Shower

     Dùng sau khi tắm hoặc bơi Hộp 110…
    Tổng quan

    UD= Universal Design. Với ý nghĩa “tăm bông dành cho tất cả mọi người”, chúng tôi đã tạo ra bộ sản phẩm với hình dáng đầu bông và chất liệu phong phú để phù hợp với những yêu cầu khác nhau của người sử dụng.

    35,000 VNĐ 31,000 VNĐHot